Publicatie in Telemedicine & eHealth

e-Exercise
Een screenshot van e-Exercise

Ons artikel over determinanten voor het gebruik van de online component van e-Exercise hier online bij Telemedicine & eHealth. Voor de opleiding klinische gezondheidswetenschappen waar ik vorig jaar cum laude afstudeerde mocht ik in 2015 en 2016 twee deelprojecten uitvoeren binnen het promotietraject van Corelien Kloek. Mijn eerste (keuze)stage begon met een kwalitatief onderzoek over waarom fysiotherapeuten de eHealth component wel of niet zijn gaan gebruiken. De uitkomsten werden gepubliceerd in FysioPraxis. Ook zijn ze gebruikt voor een artikel waarvan ik co-auteur ben, dat op dit moment nog ‘under review’ is. Als tweede voerde ik voor m’n afstudeerscriptie het onderzoek uit dat nu dus ook werd gepubliceerd.

e-Exercise is een zogenaamde ‘blended interventie’. Dit wil zeggen dat het bestaat uit zowel reguliere (face-to-face) zorg als een online (eHealth) component. Deze deelstudie onderzocht wat bepaalde of patiënten met heup- en/of knieartrose de eHealth component van e-Exercise gingen gebruiken. Hiervoor werden gegevens gebruikt die vastgelegd waren in het kader van het al lopende onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeling, maar ook gebruiksgegevens van de website en interviews met patiënten.

In totaal hadden 81.1% van de 90 patiënten de eHealth component gedurende ten minste 8 van de 12 weken gebruikt. Dit is redelijk veel vergeleken met andere vergelijkbare literatuur. De patiënten die de eHealth component het meeste gebruikten waren vooral middelhoog opgeleid, waren tussen de 1 en 5 jaar bekend met heup- en/of knieartrose en waren geworven door de fysiotherapeut zelf. Verder bleek uit de 10 afgenomen interviews dat voldoende internetvaardigheden, zelf-discipline, het daadwerkelijk uitvoeren van het oefenprogramma, de bruikbaarheid en flexibiliteit van het programma, het ‘persuasive design’ en de ervaren meerwaarde van het programma, de hoeveelheid benodigde tijd en het feit dat deelnemers participeerden in wetenschappelijk onderzoek bijdroegen aan het gebruik van het programma.

De fysiotherapeut zelf bleek ook een directe invloed te hebben op het gebruik door de patiënt. Tijdens de tweede behandeling moest de fysiotherapeut het beweegprogramma nog starten in de software, maar dit bleek niet altijd te zijn gebeurd. Het integreren van eHealth binnen de werkwijze van de fysiotherapeut is daarom belangrijk.

Het artikel is vanaf nu dus hier te vinden op de site van Telemedicine & eHealth en hier op PubMed. Het staat nu nog online als ‘ePub ahead of print’. Zoals het lijkt zal het artikel in december in het gedrukte tijdschrift zelf verschijnen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *