Mijn 1e publicatie; eHealth gebruik onder fysio’s

FysioPraxis, april 2016
FysioPraxis, april 2016

Sinds september 2013 studeer ik klinische gezondheidswetenschappen, een deeltijd studie waarvoor ik iedere vrijdag in Utrecht vertoef naast de vier dagen die ik werk als fysiotherapeut. De afgelopen negen maanden heb ik gedurende mijn afstudeerfase stage gelopen bij het NIVEL, en UMC Utrecht binnen het e-Exercise onderzoeksprogramma.

e-Exercise is een blended eHealth interventie voor patiënten met heup- en/of knieartrose. ‘Blended’ wil zeggen dat het programma bestaat uit een online component, in dit geval een beweegprogramma, en een offline component, in dit geval vijf face-to-face behandelingen fysiotherapie. Het centrale onderzoek waar ik bij aansluit vergelijkt de kosteneffectiviteit van dit programma met die van reguliere fysiotherapie. Zelf voer ik twee stageopdrachten uit binnen deze onderzoekslijn tussen juli 2015 en juli 2016.

Op dit moment ben ik voor mijn afstudeeronderzoek bezig om te kijken welke patiënt-, interventie- en omgevingsgerelateerde factoren bepalen of een patiënt de online component van e-Exercise ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Het artikel dat ik naar aanleiding van dit mixed methods onderzoek schrijf lever ik 1 juli als thesis in bij mijn opleiding, waarna hij in de zomer ingediend zal worden bij een wetenschappelijk tijdschrift.

Daarnaast heb ik afgelopen zomer voor mijn keuzestage een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de vraag waarom fysiotherapeuten e-Exercise wel of juist niet zijn gaan gebruiken. Het stageverslag werd beoordeeld met een 8.5 en de verzamelde gegevens worden gebruikt voor een onderzoekspublicatie waarbij ik als medeauteur wordt meegenomen. Daarnaast schreef ik samen met Corelien Kloek, Daniël Bossen en Cindy Veenhof een iets kortere, Nederlandstalige versie van het artikel dat we indienden bij FysioPraxis, het tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Na twee ronden feedback van drie reviewers kregen we eind februari het bericht dat het artikel geplaatst zou gaan worden. Erg leuk, mijn eerste onderzoekspublicatie!

Gisteravond kreeg ik bericht dat het zo ver was; het artikel staat op pagina 35 t/m 37 in het wetenschapskatern van het aprilnummer van FysioPraxis. Ik zou het artikel hier kunnen beschrijven, maar omdat je het hele artikel hier online kunt lezen leek me dat wat overbodig.

PS: Momenteel heb ik overigens nog een ander ijzer in het vuur; een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse naar het effect van activiteitenmonitor gebruik op lichaamsbeweging bij volwassenen met overgewicht of obesitas waarbij ik momenteel de laatste hand leg aan de gevraagde aanpassingen van een wetenschappelijk tijdschrift. Hopelijk volgt daarmee mijn eerste internationale publicatie op korte termijn!

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *